ระบบ Suriyan รองรับการใช้งานได้หลายภาษา หากท่านต้องการใช้งานภาษาอื่นๆ เช่น ลาว, จีน, ญี่ปุ่น ,ฝรั่งเศส ฯลฯ สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ทันที

วิธีการติดตั้ง

ไปที่เมนู ระบบ > ดูแลระบบ > สนับสนุนภาษา

รูปภาพ

คลิกปุ่ม ติดตั้ง/ลบภาษาออก… จากนั้นเลือกภาษาที่ต้องการ

รูปภาพ

หลังจากติดตั้งแล้ว คุณสามารถเลือกใช้ภาษาได้ที่หน้าจอเข้าระบบ

รูปภาพ

หมายเหตุ: การตั้งค่าภาษานี้ เป็นการตั้งค่าภาษาหน้าจอ ไม่ใช่ภาษาสำหรับการพิมพ์

Comments are closed.