ก่อนอื่นจะต้องเปิด Module ชื่อ “Upload” เสียก่อน ที่ Administer>Site building>Module จากนั้นเมื่อมีการเขียนเนื้อหา จะมีให้เลือกไฟล์ที่จะอัพโหลด

รูปภาพ

Comments are closed.