ทีม NECTEC จัดกิจกรรม ประชุมระดมสมองเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาษาไทยในซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส เมื่อวันที่ 6-7 กรกฎาคม ที่ผ่านมา โดยมีหัวข้อเรื่อง 3 หัวข้อด้วยกันคือ

  1. งานพัฒนาฟอนต์
  2. แก้บัก OpenOffice.org
  3. แก้บัก Firefox

สำหรับงานทำฟอนต์ภาษาไทยได้ผู้ทรงคุณวุฒิหลายหลายเช่น คุณศุภกิจ เฉลิมลาภ (ผู้พัฒนาฟอนต์ TH Sarabun PSK, TH Sarabun New) , อาจารย์ประชิต ทินบุตร, อาจารย์จาก ม.เชียงใหม่ ผู้ทำฟอนต์ตั๋วเมืองแบบ OpenType และอื่นๆ อีกหลายท่าน งานฟอนต์ได้ผลลัพท์ที่น่าพอใจโดยผู้เข้าร่วมที่เป็นมือใหม่เข้าใจวิธีการทำฟอนต์ที่เป็นระบบมากขึ้น สามารถใช้เครื่องมือในการทำฟอนต์ได้คล่องขึ้น

และที่สำคัญการประชุมครั้งนี้ได้ฟอนต์ Ubuntu ในส่วน glyph ภาษาไทย ซึ่งออกแบบกันสดๆ ร้อนๆ โดยคุณศุภกิจ และเป็นหัวข้อในการฝึกทำฟอนต์ในครั้งนี้ด้วย สำหรับฟอนต์ Ubuntu ในส่วน glyph ภาษาไทย ที่ได้ ขณะนี้มีเพียงส่วน Regular สำหรับส่วน Bold, Italic และ Bold Italic ต้องการการพัฒนาต่อ ซึ่งคุณศุภกิจได้ contribute ให้กับชุมชน สำหรับท่านที่ต้องการช่วยพัฒนาต่อ สามารถดูได้ที่หน้าเว็บโครงการที่ github ครับ

Comments are closed.