ในตอนติดตั้ง Proxmox VE นั้น ปกติแล้วมักจะติดตั้งได้เรียบร้อย สมบูรณ์ แต่บางครั้งอาจเกิดปัญหาเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์หรือ Storage ขณะติดตั้ง ทำให้เราไม่สามารถติดตั้งได้สมบูรณ์ ดังนั้นเราจึงต้องใช้โหมด debug สำหรับวิเคราะห์ปัญหา โดยเข้า debug โดย
เมื่อเข้าสู่หน้า boot menu ของ Proxmox VE ให้เราพิมพ์ “debug” ดังรูป
1
แค่นี้เราก็จะเข้าส่วน debug ได้แล้ว ถ้าต้องการติดตั้งต่อก็กด CTRL+D ถ้ามีปัญหาในการติดตั้งก็ให้คลิก Abort ก็จะกลับมาสู่หน้า debug อีกครั้ง
ตัวอย่างเมื่อเข้าสู่การ debug แสดงดังรูป
2

Comments are closed.