สามารถทำได้โดยโปรแกรม Visualboy Advance มีรุ่นสำหรับ Suriyan อยู่แล้วสามารถติดตั้งผ่าน โปรแกรมศูนย์ซอฟต์แวร์ได้ทันที โดยให้ค้นหาด้วยชื่อ visualboyadvance-gtk หลังติดตั้งแล้วเรียกใช้งานได้โดย

ไปที่เมนู > เกม > VisualBoy Advance

รูปภาพ

ตัวอย่างภาพหน้าจอของโปรแกรม VisualBoy Advance

รูปภาพ

Comments are closed.