จากบทความที่แล้วเราได้เรียนรู้ การติดตั้ง OpenStack ด้วย RDO กันไปแล้ว คราวนี้เรามาปรับแต่งระบบเครือข่ายของ OpenStack โดยใช้ Bridge กัน Bridge นี้หมายถึงสะพาน สะพานที่จะเชื่อมต่อระหว่างระบบเครือข่ายในโลกจำลองของ OpenStack ออกมาโอภาปราศรัยกับโลกภายนอกกับอินเทอร์เน็ตจริง ๆ ได้ผ่านไอพีที่เครื่องคอมพิวเตอร์จริง ๆ ได้รับ ในนี้เราใช้บริการซอฟต์แวร์จัดการเครือข่ายที่เรียกว่า นิวตรอน (Neutron) และ Open vSwitch ที่จะมาช่วยสร้าง VLAN ให้เรา การคอนฟิกในขั้นตอนต่อไปนี้อ้างอิงจาก https://www.rdoproject.org/Neutron_with_existing_external_network

ก่อนอื่นสร้างไฟล์ /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-br-ex ใส่ข้อมูลดังต่อไปนี้ลงไป

DEVICE=br-ex
DEVICETYPE=ovs
TYPE=OVSBridge
BOOTPROTO=static
IPADDR=10.0.2.15
NETMASK=255.255.255.0
GATEWAY=10.0.2.2
DNS1=10.0.2.3
ONBOOT=yes

หมายเลขไอพีที่ใส่ลงไป เป็นหมายเลขมาตรฐานที่ได้จาก VirtualBox เมื่อเราเลือกเครือข่ายแบบ NAT (ก็ใช้ตามเดิมที่เขาให้มา)

แก้ไข Interface เดิม /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-enp0s3

DEVICE=enp0s3
TYPE=OVSPort
DEVICETYPE=ovs
OVS_BRIDGE=br-ex
ONBOOT=yes

แก้ไขไฟล์ /etc/neutron/plugin.ini ให้กำหนดค่าต่อไปนี้

network_vlan_ranges = physnet1
bridge_mappings = physnet1:br-ex

เริ่มการทำงานของ Network Service ใหม่ เพื่อให้ใช้ค่าคอนฟิกใหม่

service network restart

สร้าง External Network ให้กับ VM ใน OpenStack

[root@localhost ~]# . ~/keystonerc_admin 
[root@localhost ~(keystone_admin)]# neutron net-create public --router:external=True
[root@localhost ~(keystone_admin)]# neutron subnet-create --name public_subnet 
		--enable_dhcp=false --allocation-pool=start=10.0.2.101,end=10.0.2.200 
		--gateway=10.0.2.2 public 10.0.2.0/24

ข้างต้นเป็นการสร้าง external network โดยกำหนด subnet วง 10.0.2.0/24 วงเดียวกับที่ Host OS (CentOS 7.1) ได้จาก VirtualBox เพื่อไว้แจกให้กับ Instance ที่อยู่ใน OpenStack เพื่อให้ออกอินเทอร์เน็ตได้
ต่อไปนี้เป็นตัวอย่าง การสร้าง Public Network ด้วยคำสั่ง neutron

neutron net-create public --router:external=True

neutron subnet-create --name public_subnet --enable_dhcp=false --allocation-pool=start=10.0.2.101,end=10.0.2.200 --gateway=10.0.2.2 public 10.0.2.0/24

จากขั้นตอนข้างต้น หากล็อกอินเข้าไปดูในส่วนของ Network → Network Topology จะพบว่ามีรูป Public network แสดงขึ้นมา โดยมี IP วง 10.0.2.0/24 กำกับ ดังรูป

null

ต่อไปเรามาดูการกำหนดค่า Public network เพื่อให้ผู้ใช้ทั่วไปสามารถใช้งานได้
ให้ล็อกอินเป็น admin และไปที่รายการ Admin → Networks เลือกที่ Edit Network

null

ทำเครื่องหมายถูกที่ Shared เลือก Save Change

null

เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อย บทความหน้าเราจะมาดูวิธีการสร้างบัญชีผู้ใช้และ Tenant/Project กันนะครับ

Comments are closed.