ให้ใช้คำสั่ง “เชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์..” ในเมนู “ที่หลักๆ” โดยเลือกชนิดเป็น “แหล่งใช้ร่วมของวินโดวส์” หรือในโปรแกรมเรียกดูแฟ้ม ให้กด ctrl+L แล้วพิมพ์ลงไปว่า smb://ชื่อผู้ใช้@ไอพี/

Comments are closed.