การพิมพ์รหัสผ่านในเทอร์มินอล โปรแกรมจะไม่แสดงให้เห็นว่าพิมพ์รหัสผ่านเป็นจำนวนเท่าใด เนื่องจากเป็นนโยบายของระบบรักษาความปลอดภัย คุณสามารถพิมพ์รหัสผ่านลงไปได้ตามปกติ แม้จะมองไม่เห็น

Comments are closed.