การเปิดใช้ cookies จำเป็นต่อการเข้ามาใช้งานในระบบ Moodle มากเพราะเกี่ยวกับการเข้าระบบของผู้ใช้ ดังนั้นหากมีปัญหาแจ้งเตือนในลักษณะรูป

รูปภาพ

ให้ตรวจดูว่าตั้งค่า Privacy ใน เมนู tools > Internet options… แท็บ privacy ให้มีค่า security สูงเกินไปหรือเปล่า จึง block cookie
อีกวิธีลองลบ cookie ปัจจุบันทิ้งให้หมดโดยไปที่เมนูของ IE ไปยัง tool > internet option แล้วเลือก delete cookie

Comments are closed.