น้องๆ จากหลายโรงเรียนเดินทางมาถึง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม เพื่อเข้าร่วมอบรมค่ายโรโบโค้ดสัญจรครั้งที่ 2 ซึ่งตลอด 3 วันนี้น้องๆ จะได้เรียนรู้วิธีเขียนโปรแกรมสั่งงาน "รถถัง" โดยใช้ภาษาจาวาเป็นตัวควบคุม นี่คืออีกหนึ่งโครงการดีๆ ของซิป้าที่ต้องการส่งเสริมให้มีการใช้งานโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ในการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กๆ

ชุดโปรแกรม ROBOCODE เป็นโปรแกรมโอเพนซอร์สที่พัฒนาโดยทีมงานวิศวกรจากไอบีเอ็ม จากแนวคิดที่จะนำโอเพนซอร์สเข้าไปใช้ในการศึกษา จึงทำการพัฒนาหุ่นยนต์ที่เป็นโอเพนซอร์สขึ้นมาเพื่อให้คนที่ต้องการเรียนรู้สามารถศึกษาคำสั่งที่ใช้ในการควบคุมได้อย่างอิสระด้วยภาษาจาวา โดยหุ่นยนต์ที่ว่านี้จะอยู่ในรูปของรถถังติดอาวุธครบทั้งปืนใหญ่และเรดาห์ควบคุมการเคลื่อนไหวด้วยคำสั่งที่ต้องเขียนขึ้นเอง ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการสั่งงานนอกจากนี้ยังรู้จักวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอีกด้วย

ผลการดำเนินงานได้รับการสนับสนุนที่ดีจากซิป้าและคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คาดว่างานดีๆ แบบนี้จะขยายฐานให้ประเทศไทยมีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นในอนาคต

Comments are closed.