การใช้งาน Alfresco นั้นนอกจากใช้งานผ่าน WEB UI แล้ว เรายังสามารถใช้งานได้ผ่าน cifs, webdav รวมถึง ftp ด้วย วันนี้เราจะมาดูวิธีการ enable ftp สำหรับใช้งาน Alfresco กัน
ก่อนอื่นเข้าไปที่ sudo vi /opt/alfresco/tomcat/shared/classes/alfresco-global.properties
และเพิ่มคอนฟิก ดังรูป

null

จากนั้นให้ restart service alfresco โดย

sudo service alfresco restart

จากนั้นลองเข้าผ่าน ftp ดู ในที่นี้จะใช้ filezilla จะเห็นว่าสามารถเข้าใช้งาน Alfresco ผ่าน ftp ได้แล้ว

null

ถ้าต้องการดู debug log สำหรับ ftp ให้เซตที่ $ALF_HOME/tomcat/webapps/alfresco/WEB-INF/classes/log4j.properties
จากนั้นเพิ่มคอนฟิกดังนี้

log4j.logger.org.alfresco.ftp.protocol=debug
log4j.logger.org.alfresco.ftp.server=debug

Comments are closed.