จะต้องสร้างใหม่ขึ้นมาเองทั้งหมด

วิธีการ

  • ให้คลิกขวาบนพาเนลที่เหลืออยู่ (ระบบจะไม่อนุญาตให้ลบพาเนลจนหมด)
  • เลือก “พาเนลใหม่” จากนั้นกด Alt ค้างไว้ ลากไปยังตำแหน่งที่ต้องการ
  • คลิกขวาบนพาเนลนั้น เลือก “เพิ่มลงในพาเนล” แล้วลากแอพเพล็ตที่ต้องการใช้ไปวางบนตำแหน่งที่ต้องการ

รูปภาพ

Comments are closed.