สำหรับ Zimbra เองโดย default แล้วเราสมารถแนบไฟล์ได้สูงสุด 10MB แต่อาจมีบางกรณีต้องการแนบไฟล์ใหญ่กว่านั้น เราสามารถตั้งค่าเพื่อเพิ่มขนาดไฟล์แนบได้ดังนี้ จากตัวอย่างเป็นการเพิ่มขนาดไฟล์แนบจาก 20MB เป็น 50MB ลองมาดูขนาดไฟล์แนบปัจจุบันกัน เข้าระบบด้วย user zimbra ก่อน

su - zimbra

จากนั้นใช้คำสั่งเพื่อดูค่าเก่า

zmprov gacf | grep zimbraMtaMaxMessageSize

zmprov gacf | grep zimbraFileUploadMaxSize

และแก้ไขให้เป็นค่าใหม่ 50MB

zmprov mcf zimbraMtaMaxMessageSize 52428800

zmprov mcf zimbraFileUploadMaxSize 52428800

จากนั้นปรับค่าที่ได้แก้ไขใหม่ด้วยการ reload postfix

postfix reload

ตรวจสอบค่าอีกทีตามคำสั่งข้างบน ค่าต้องเปลี่ยนเป็น 50MB ตามที่ได้แก้ไขไปแล้ว

8

ทดสอบแนบไฟล์ จะเห็นว่าสามารถแนบไฟล์ได้เกิน 20MB แล้ว

9

Comments are closed.