บังเอิญไปเจอเครื่องมือที่ช่วยให้คุณวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเว็บไซต์ พร้อมแนะนำวิธีการปรับปรุงให้ประสิทธิภาพดีขึ้น เครื่องมือนี้เรียกใช้ง่ายๆ ผ่าน Chrome Browser ครับ โครงการ PageSpeed Insights เป็นโครงการพัฒนา extension เพื่อวิเคราะประสิทธิภาพของเว็บไซต์และช่วยแนะนำวิธีการทำให้ประสิทธิภาพของเว็บไซต์ดีขึ้น ล่าสุด PageSpeed Insights ออกรุ่นที่ 2 เรียบร้อยแล้ว สามารถดาวน์โหลดได้ที่ Chrome Web Store อยากรู้ว่าเว็บคุณช้าเพราะอะไร ดาวน์โหลดมาวิเคราะห์กันได้ครับ

Comments are closed.