หลังจากได้ทำการติดตั้งและทดสอบการทำงานของ Cacti ใน How-To ครั้งที่แล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาต่อกันด้วยการเพิ่มอุปกรณ์และการสร้างกราฟให้ Cacti กัน เลือก Create devices เพื่อเข้าสู่หน้าเพิ่มอุปกรณ์จากนั้นกดปุ่ม Add ดังรูป

ทำการใส่ค่าในช่องต่างๆดังนี้

 • Description : ชื่อเรียกของเครื่องที่จะนำข้อมูลมาสร้างกราฟ
 • Hostname : IP Address ของเครื่องที่จะนำข้อมูลมาสร้างเป็นกราฟ
 • Host Template : ให้เลือกเป็น Generic SNMP-enable Host
 • Downed Device Detection : โปรโตคอลที่ใข้ในการตรวจสอบสถานะการทำงานของเครื่องแนะนำให้ใช้ Ping and SNMP Uptime
 • SNMP Option : เลือก Version และใส่การตั้งค่าตาม SNMP Version ของเครื่องที่จะนำข้อมูลมาสร้างกราฟ

จากนั้นกดปุ่ม Create จะมีข้อความว่า “Save Successful.” ปรากฏขึ้นให้ทำการสังเกตค่าของ SNMP ถ้าการตั้งค่าทั้งหมดถูกต้องและใช้งานได้จะขึ้นชื่อเครื่องที่เราใส่ไว้ใน Description และ หมายเลข IP Address ที่เราใส่ไว้ใน Hostname และจะมีข้อมูลของ SNMP และ Ping ปรากฏขึ้นด้วย ดังภาพ

จากนั้นทำการเลื่อนสกอร์บาร์ลงมายังด้านจะเห็นหัวข้อ Associated Graph Templates ในหัวข้อนี้จะหัวข้อที่มีไว้เพิ่ม Graph Templates ที่ cacti ได้มีไว้เป็นค่ามาตราฐานให้เราได้เลือกใช้ให้ทำการเลือกกราฟที่ต้องการในช่อง Add Graph Templates จากนั้นกดปุ่ม add เมื่อทำการเพิ่มเรียบร้อยแล้วชื่อของ Graph Templates ที่เลือกจะปรากฏขึ้นด้านบนและจะมี Status เป็น Not Being Graphed ดังภาพ

ทำการเพิ่มค่าของ Data Queries ที่ต้องการใช้งาน ในส่วนของ Associated Data Queries โดยทำการเลือกที่ช่อง Add Data Query และกดปุ่ม Add เมื่อทำการเพิ่มเรียบร้อยแล้วชื่อของ Data Queries ที่เลือกจะปรากฏขึ้นด้านบนดังภาพ

กดปุ่ม Save จะมีข้อความ “Save Successful.” ปรากฏขึ้นจากนั้นให้ไปเลือก Devices เพื่อไปดูรายการของอุปกรณ์ที่มีอยู่ในระบบของ Cacti

สังเกตข้อมูลในช่อง Status จะมีค่าเป็น Unknown ไม่ต้องตกใจเพราะเนื่องจากเราพึ่งทำการ เพิ่มอุปกรณ์เข้ามาใหม่ต้องใช้เวลาสักระยะเพื่อให้ Cacti แสดงผลค่าที่ถูกต้อง
การสร้างกราฟ เลือกที่ New Graphs

จากนั้นทำการเลือก Host เป็นเครื่องที่ได้ทำการเพิ่มไว้ก่อนหน้า และ Graph Types เป็นให้เลือกเป็น All จะปรากฎรายชื่อของ Graph Templates ที่ได้เพิ่มไว้ในขั้นตอนของการเพิ่มอุปกรณ์ให้ทำการติ๊กเลือกทุกอันเพื่อใช้งานกราฟ ดังรูป

เลื่อนสกอร์บาร์ลงมาด้านล่างจะพบกับหัวข้อ Data Query ต่างๆปรากฏขึ้นมาด้วยให้ทำการติ๊กเลือกทุกอันเพื่อการใช้งานเช่นเดียวกับ Graph Templates กดปุ่ม Create

จะปรากฏหน้าการตั้งค่าสีของกราฟให้ทำการเลือกสีแล้วกดปุ่ม Create

เมื่อทำการสร้างเสร็จสมบูรณ์จะมีข้อมูลของการสร้างปรากฏขึ้นดังภาพ

การสร้าง Graph Trees เพื่อจัดการหมวดหมู่ของกราฟและนำกราฟไปแสดงผลเลือก Graph Trees แล้วกด add ที่อยู่มุมบนขวา

ใส่ชื่อที่ต้องการในช่อง Name จากนั้นเลือกการจัดเรียงที่ต้องการแนะนำเลือก Manual Ordering (No Sorting) เพื่อให้ง่ายต่อการย้ายตำแหน่งของกราฟกดปุ่ม Create

นำเข้ากราฟที่ต้องการเข้ามาในหมวดหมู่โดยการเลือก Add เลือก

 • Parent Item เป็น root
 • Tree Item Type เป็น Graph
 • Graph เลือก กราฟที่ต้องการจะให้อยู๋ในหมวดหมู่นี้
 • Round Robin Archive คือ ค่าเวลาในการเสแงผลของกราฟ จะประกอบด้วย
 • Hourly กราฟจะแสดงค่าเฉลี่ยของข้อมูล 1 นาที
 • Daily กราฟจะแสดงค่าเฉลี่ยของข้อมูล 5 นาที
 • Weekly กราฟจะแสดงค่าเฉลี่ยของข้อมูล 30 นาที
 • Monthly กราฟจะแสดงค่าเฉลี่ยของข้อมูล 2 ชั่วโมง
 • Yearly กราฟจะแสดงค่าเฉลี่ยของข้อมูล 1 วัน
 • กดปุ่ม Create

จะปรากฏชื่อกราฟอยู่ในส่วนของ Item

เข้าไปดูกราฟที่ป่ม graphs ด้านบน แล้วเลือกที่ชื่อกลุ่มที่ได้สร้างไว้จะปรากฎกราฟที่ได้ทำการเพิ่มไว้ดังภาพ

เป็นไงครับ How-To ครั้งนี้ Cacti สามารถทำงานได้อย่างง่ายๆไม่ยากไปใช่ไหมครับ ส่วน How-To ต่อไปจะเป็นการสร้างบัญชี้ผู้ใช้และการกำหนดสิทธิ์ ไปพักกันสักครู่แล้วกดลิงค์ด้านล่างเพื่อเรียนรู้ Cacti กันต่อได้ในเรื่อง การสร้างบัญชีผู้ใช้และการกำหนดสิทธิ์

Comments are closed.