หากต้องการบันทึกค่าของ Channel Alpha เพื่อนำไปใช้ในโปรแกรมอื่นต่อ สามารถทำได้ดังนี้ ให้เรนเดอร์ภาพตามปกติ จากนั้นกด F10 > พาเนล Format > RGBA จากนั้นให้บันทึก จะได้ค่าของ Channel Alpha เพื่อนำไปใช้งานอื่นต่อได้

รูปภาพ

รูปภาพ

Comments are closed.