เราไม่สามารถใช้โปรแกรม Joomla ในแผ่นซีดี Chantra เพื่ออัพเกรด Joomla ที่มีอยู่ในระบบได้ แม้ว่า Joomla ที่อยู่ในระบบจะติดตั้งจากแผ่นซีดี Chantra เช่นเดียวกันก็ตาม เพราะ Joomla ในแผ่น Chantra นี้ออกแบบมาสำหรับติดตั้งอย่างเดียว หากสั่งติดตั้ง Joomla จากแผ่น Chantra โดยที่ในระบบของเรามี Joomla อยู่แล้ว โปรแกรม Joomla ตัวใหม่ที่สั่งติดตั้งจะไปติดตั้งทับ Joomla เดิมที่มีอยู่ในระบบ ดังนั้นการอัพเกรด Joomla จะต้องใช้ Joomla ที่ได้จากเว็บไซต์ของ joomla.org โดยตรงเท่านั้น

Comments are closed.