เมื่อมี Joomla ออกรุ่นใหม่ เราสามารถดาวน์โหลด Joomla รุ่น Upgrade เพื่อนำมา Upgrade โปรแกรม Joomla ที่ใช้อยู่ได้ทันที โดยให้ศึกษาวิธีอัพเกรดจากเว็บไซต์ของ Joomla โดยตรง เพราะ Joomla แต่ละรุ่นอาจมีวิธีอัพเกรดที่ไม่เหมือนกัน

Comments are closed.