การกำหนด Deadline ให้กับงานใดๆสามารถทำได้ดังนี้

1.click ที่งานที่จะทำการกำหนด deadline
2.ไปที่เมนู Project
3.เลือก Task / Resource Information

รูปภาพ

4.ไปที่ tab Advanced แล้วกำหนดวัน Deadline ของงาน ในช่อง Deadline

รูปภาพ

Comments are closed.