ใน Suriyan มีเครื่องมือที่ใช้ในการ Ping อยู่แล้ว เราสามารถเข้าใช้เครื่องมือ Ping ได้โดย

ไปที่เมนู > ระบบ > ดูแลระบบ > ตรวจสอบเครือข่าย

รูปภาพ

เลือกแท็บ Ping ให้ป้อนที่อยู่เครือข่าย ลงไปในช่อง จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Ping

รูปภาพ

Comments are closed.