หากต้องการให้ Writer มีความสามารถดังกล่าว ให้ติดตั้งส่วนเสริมที่ชื่อ “Sun Wiki Publisher extension” โดยดาวน์โหลดจาก

http://extensions.services.openoffice.org/project/wikipublisher

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

กรอกข้อมูลต่างๆของ Wiki server ก็จะส่งข้อมูลจาก Writer เข้า server ได้อัตโนมัติ
ก็จะสามารถแปลงเอกสารไป Wiki server ได้ แต่ระวังเรื่อง รูปแบบตัวอักษร และพวกตาราง

Comments are closed.