เริ่มต้นใช้ OpenOffice.org อย่างมั่นใจ เรียนรู้จากผู้ที่เชี่ยวชาญใน OpenOffice.org มากที่สุดในประเทศ หาคำตอบว่า OpenOffice.org จะใช้แทน Microsoft Office ได้เพียงใด ด้วยหลักสูตรที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ทราบทั้งข้อดีและข้อจำกัดของโปรแกรม เรียนรู้อย่างเป็นกันเองกับวิทยากร OpenOffice.org มืออาชีพที่มากด้วยประสบการณ์จริงทั้งในงานสอน และการแก้ปัญหาการใช้งานในองค์กรขนาดใหญ่ เพื่อช่วยไขข้อข้องใจทั้งหมดที่คุณมีในการเปลี่ยนมาใช้ OpenOffice.org แทน Microsoft Office ในองค์กรของคุณ

พบกับหลักสูตร

Beginning OpenOffice.org

Advanced OpenOffice.org

Essential OpenOffice.org Calc Macro

โดย
บริษัท โอเพนซอร์สดิเวลอปเมนต์ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยี OpenOffice.org ที่สุดในประเทศไทย

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ
คอมพิวเตอร์ 1 คนต่อ 1 เครื่อง, เอกสาร workbook, ซีดี OpenOffice⁠ ReadyCD, สติกเกอร์ OpenOffice.org Ready, อาหารว่างเช้า-บ่าย, อาหารกลางวัน และผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้วุฒิบัตรจากบริษัท

สถานที่
สำนักคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

เงื่อนไขส่วนลด
ชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่กำหนดจะได้รับส่วนลด 10%
องค์กรที่ส่งผู้เข้าอบรมตั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไปจะได้รับส่วนลดเพิ่มอีก 5%

โอเพนซอร์สดิเวลอปเมนต์ (Osdev) เป็นบริษัทที่ปรึกษาซึ่งให้บริการครบวงจรเพื่อลดค่าใช้จ่ายทางด้านซอฟต์แวร์ขององค์กร โดยการใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์โอ⁠เพนซอร์ส (Open Source) ที่มีต้นทุนโดยรวมต่ำ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2548 โดยผู้บุกเบิกวงการโอเพนซอร์สในประเทศไทย ที่ทำงานกับซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สมากว่า 10 ปี

Osdev ช่วยให้องค์กรสามารถนำซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สที่มีคุณภาพอย่าง OpenOffice.org มาใช้ โดยให้บริการอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นจนจบ ตั้งแต่วิเคราะห์ระบบไอที, วางแผน migration, วางนโยบาย, ประชาสัมพันธ์, ปรับแต่งซอฟต์แวร์, แปลงเอกสาร, ติดตั้ง, อบรม, technical support และ แก้ปัญหาการทำงานร่วมกับ application อื่น Osdev เป็นบริษัทที่พนักงานทุกคนโฟกัสที่การส่งมอบคุณค่าและประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้ลูกค้า เราใส่ใจกับทุกทรัพย์สินทางปัญญา และเชื่อมั่นในแนวคิดโอเพนซอร์ส

ทีมงาน Osdev ประกอบด้วยนักพัฒนาซึ่งร่วมพัฒนา OpenOffice.org กับนักพัฒนาทั่วโลก มาตั้งแต่ปี 2545 และรับผิดชอบปัญหาเกี่ยวกับภาษาไทยใน OpenOffice.org มาตลอด ทำให้สามารถแก้ปัญหาภายในซอฟต์แวร์ หรือระหว่างซอฟต์แวร์ได้ ถ้าจำเป็น รวมทั้งปัญหาเกี่ยวกับมาโคร และการพัฒนาหรือแก้ไขซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สให้ตรงกับความต้องการ

ทีมงานของ Osdev ยังประกอบด้วยทีมงานที่ปรึกษา, วิทยากร และเจ้าหน้าที่ support ซึ่งทำงานโดยตรงเกี่ยวกับ OpenOffice.org migration ให้กับองค์กรขนาดใหญ่มากว่า3 ปี เช่นการบินไทย, เครือซีเมนต์ไทย และไทยพาณิชย์ จึงมีความเชี่ยวชาญในซอฟต์แวร์ OpenOffice.org และปัญหาในการใช้งานเป็นอย่างดี Osdev เป็น partner ของ Sun Microsystems (เจ้าของโครงการ OpenOffice.org), Microsoft, Canonical (เจ้าของโครงการ Ubuntu) และเป็นสมาชิกก่อตั้งของ สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย
 

Comments are closed.