มาสมัครสมาขิก Docker Hub กันก่อน เข้าไปที่ https://hub.docker.com แล้วทำการกรอกข้อมูลลงในช่องต่างๆดังนี้

  • Username : ชื่อผู้ใช้งาน
  • Password : รหัสผ่าน
  • Email Address : อีเมลที่ใช้ในการสมัคร

ถ้าต้องการรับข้อมูลข่าวสารของ Docker ผ่านทางอีเมลให้ติ๊กถูกที่ Yes! I want the weekly newsletter! เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วกดปุ่ม Sing Up

เมื่อกดแล้วให้ไปตรวจสอบอีเมลที่ได้ทำการสมัครไว้จะมีเมลเพื่อยืนยันการสมัคร กดที่ปุ่ม Confirm Your Email

กลับมาที่ https://hub.docker.com กดที่ปุ่ม Log in มุมขวาบนแล้วใส่ ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านให้ถูกต้องกดปุ่ม Log in จะเข้ามาสู๋หน้าของข้อมูลส่วนตัวขอผู้ใช้งานเลือกที่ Browse Repos

ส่วนหลักของหน้า Browse Repos จะมีอยู่ด้วยกัน 3 ส่วนคือ

  1. ช่อง Search ที่ใช้ค้นหา Image มีอยู่สองตำแหน่งคือมุมบนซ้าย (Search) และ ตรงกลาง (Search the Registy)
  2. ส่วนของ Official Repositories คือที่เก็บ Image ที่ทาง Docker ได้จัดทำขึ้นมาเอง
  3. Top Contributors จะแสดงรายชื่อของนักพัฒนาที่ติดอันดับที่มีการ Upload Image มากที่สุด และ Popular Repositories คือที่เก็บ Image ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในการใช้งาน

จากนั้นทำการหา Image ที่ต้องการลองด้วยการค้นหา base เพื่อทำการหา Base Image เพื่อทดลองใช้งานจะปรากฏ Base Image จำนวนมากมาให้เลือกใช้งาน How-To ครั้งนี้ขอยกตัวอย่าง debian

เมื่อเลือกที่ debian จะพบกับข้อมูล Tag ของ Image Debian เวอร์ชันที่สามารถใข้งานได้ ในหัวข้อ Supported tags and respective Dockerfile links

วิธีการเรียกใช้งานใช้ คำสั่ง

sudo docker pull debian:tag

โดยทำการเปลี่ยนค่า tag เป็น tag ของเวอร์ชั่นที่ต้องการใช้งานเช่น

sudo dockerp ull debian:wheezy

เมื่อทำการสั่งคำสั่งแล้ว Docker ก็จะทำการดาวน์โหดล Image มาไว้ในเครื่อง

เข้าใช้งาน Image ที่ด้วยคำสั่ง

sudo docker run -i -t debian:wheezy

และลองใช้คำสั่งง่ายๆ เช่นls ในการทดลองว่า Image สามารถทำงานได้จริงจากนั้นใช้คำสั่ง exit เพื่อออกจาก Container
ตรวจสอบ Image ใน Docker โดยใช้คำสั่ง

sudo docker images

ก็จะพบกับ debian wheezy ที่ทำการดาวน์โหลดมาปรากกฏขึ้นมาในรายการ

Tips and Trick
ถ้าต้องการค้นหารายการ Image ทั้งหมดที่อยู่ใน Repositories ทั้งหมดใช้คำสั่ง

sudo docker search repo

โดยให้ทำการเปลี่ยนค่า repo เป็น Repositories ที่ต้องการเช่น

sudo docker search debian

เป็นอันจบการเรียกใช้งาน Image จาก Docker HUB ส่วน How-To ในครั้งต่อไปจะพาไปเล่นอะไรกันต่อก็คอยติดตามกันครับ

Comments are closed.