การใส่ข้อความตอบไว้ที่ด้านล่างของเนื้อหาจดหมายต้นฉบับจะถูกกำหนดเป็นค่าดีฟอลต์ของ Thunderbird แต่ถ้าต้องการแก้ไขให้ข้อความอ้างอิงให้อยู่ด้านบนเมื่อทำการตอบนั้น ให้คลิก

เมนู Tools > Account Settings
รูปภาพ

จะเห็นว่า เช็คบ๊อกซ์หน้าข้อความ “Automatically quote the original message when replying” ถูกเลือกไว้แล้ว ซึ่งหมายถึงการอ้างอิงข้อความเดิมเมื่อตอบในข้อนั้น
รูปภาพ

จากนั้นให้คลิกลูกศรชี้ลงในดรอปดาวน์ลิสต์บ๊อกซ์ แล้วเลือกเป็น “Start my reply above the quote” แล้วคลิก OK
เพียงแค่นี้ ข้อความตอบกลับเมล์ของคุณก็จะปรากฏอยู่เหนือข้อความต้นฉบับเมล์ที่จะตอบแล้ว

รูปภาพ

Comments are closed.