Suriyan นั้นมีปุ่มลัดสำหรับรีบูทเครื่องคือปุ่ม ctrl+alt+PrtSc+b ทั้งนี้หากโปรแกรมตัวเดียวค้าง เมื่อรอไปสักพักหนึ่งระบบจะปิดให้เอง หรือสามารถเพิ่ม applet “บังคับออก” ได้ โดยการคลิกขวาที่ที่ว่างบนแถบด้านบนสุดของจอ แล้วเลือก “เพิ่มลงในพาเนล” จากนั้นลาก “บังคับออก” มาวางที่ตำแหน่งที่ต้องการ เมื่อโปรแกรมค้าง ให้กดที่ปุ่มที่สร้างขึ้นใหม่นี้ แล้วคลิกที่โปรแกรมที่ค้างก็จะถูกปิดทันที

รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
อ้างอิง xkill

Comments are closed.