อาจต้องตรวจสอบว่าลำโพงทุกตัวเปิดขึ้นสุดแล้วหรือยังด้วยเครื่องมือที่ชื่อว่า alsamixer สามารถเรียกใช้โดย

ไปยังเมนู เครื่องมือเครื่องใช้ > เทอร์มินัล

รูปภาพ

จากนั้นพิมพ์คำสั่ง

alsamixer

แล้ว enter จะปรากฏตัวคอนโทรลปรับแต่งเสียงขึ้นมา

รูปภาพ

สามารถปรับระดับเสียงและเปิดปิดเสียงของแต่ละช่องลำโพงโดยปุ่มซ้ายขวา ขึ้นลง
ออกจากโปรแกรมโดยการกด esc และปิดหน้าต่าง terminal ออกไป

รูปภาพ

Comments are closed.