เอางานแม่แบบเอกสาร OpenOffice.org เก่า ตั้งแต่สมัยเมื่อนานมาแล้วมาปัดฝุ่นใหม่ ทำเป็น extension สำหรับ OpenOffice.org อย่างจริงๆ จังๆ โดย extension ที่มีให้แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ แม่แบบเอกสาร (template) และแกลลอรี (gallery) ภาพตราครุฑ สำหรับงานเอกสารราชการโดยเฉพาะ สำหรับแม่แบบอาจถูกบ้างไม่ถูกบ้างก็จะค่อยๆ ทะยอยแก้ไขให้ สำหรับท่านที่ใจดีอยากช่วยเหลืองานทำแม่แบบเอกสาร หรือ extension เจ๋งๆ ก็เขียน issue ไว้ได้ที่ http://code.google.com/p/ooo-thai-document-template สำหรับท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดไฟล์ extension ได้ดังนี้

  1. แกลลอลี่ภาพตราครุฑสำหรับงานเอกสารราชการ
  2. แม่แบบสำหรับงานเอกสารราชการ
  3. แม่แบบบัญชีครัวเรือน

สำหรับแม่แบบเพิ่มเติมสามารถอัพเดทได้จากหน้าจัดการ extension ได้โดยตรง

Comments are closed.