การแทรกวิดีโอใน Moodle ทำได้โดย กดที่โหมดเนื้อหาแบบ html จากนั้นใส่โค๊ดเหล่านี้ลงไป

<embed src="โฟลเดอร์/แฟ้มวิดีโอ" loop="true" autoplay="false" width="145" height="60"></embed>

ทั้งนี้แฟ้มวิดีโอที่รองรับ ขึ้นอยู่กับความสามารถของ Browser ผู้ชม ดังนั้นควรเลือกรูปแบบที่สามารถเล่นได้โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเสริม เช่น AVI

Comments are closed.