หากมีโปรแกรมที่เกิดอาการค้างไม่สามารถปิดได้ ใน Suriyan มีเครื่องมือสำหรับปิดการทำงานของโปรแกรมที่ค้าง มีชื่อว่า xkill วิธีการเรียกใช้ xkill

  • ให้กด Alt + F2
  • แล้วพิมพ์ xkill ลงในช่องที่ปรากฏขึ้น

รูปภาพ

  • จากนั้นคลิก เรียกใช้ 3. จากนั้นคลิก เรียกใช้
  • เคอร์เซอร์จะเป็นรูปกากบาท
  • ให้คลิกลงบนหน้าต่างของโปรแกรมที่ค้าง

รูปภาพ

  • โปรแกรมที่ถูกคลิกจะปิดตัวลง

Comments are closed.