การใช้งานโปรแกรมพจนานุกรมจำเป็นที่จะต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต เพื่อค้นหาคำแปล เพราะโปรแกรมพจนานุกรมของ Suriyan จะค้นหาคำแปลจากเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต

หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ คุณสามารถติดตั้งโปรแกรม Stardict ซึ่งสามารถแปลโดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ โดยโปรแกรม Stardict สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://stardict.sourceforge.net/ หรือจะติดตั้งผ่านทางโปรแกรมศูนย์ซอฟต์แวร์ก็ได้เช่นกัน

รูปภาพ

Comments are closed.