โปรแกรมในชุดซีดี Chantra เป็นโปรแกรมโอเพนซอร์ส ที่ให้อิสระอย่างเต็มที่กับผู้ใช้ สามารถใช้งานนานเท่าใดก็ได้ โดยไม่มีการจำกัดระยะเวลา หรือความสามารถใดๆ ของตัวโปรแกรม หากต้องการทราบข้อมูลโดยละเอียดแนะนำให้ศึกษาแนวคิดของซอฟต์แวร์เสรีและโอเพนซอร์ส

Comments are closed.