หลังจากออกเวอร์ชัน 4.1 มาไม่นานก็ได้ออกเวอร์ชัน 4.2 กับเขาสักที โดยเป็นเวอร์ชันอัพเกรดจาก Chantra 4.2 ซึ่งในเวอร์ชันนี้ยังไม่มีชื่อครับ แต่จะเปิดให้โหวดโดยมีชื่อที่เสนอจากสมาชิกดังนี้

1. Scarlet Litchi  เสนอชื่อโดยคุณ Terminus
2. Sky-blue Wave เสนอชื่อโดยคุณ Immaginare
3. Ruby Moon เสนอชื่อโดยคุณ Immaginare
4. Red Diary เสนอชื่อโดยคุณ Nion
5. White Rabbit เสนอชื่อโดยคุณ Xavier
6. Pink Fuzzy เสนอชื่อโดยคุณ Xavier

ร่วมโหวดได้ที่ TwtPoll

Comments are closed.