จากอาการดังกล่าวสาเหตุอาจเกิดจาก sound server ของ Suriyan มีปัญหา ให้ลองทำการแก้ไขโดย

ไปที่เมนู > เครื่องมือเครื่องใช้ > เทอร์มินัล

รูปภาพ

จากนั้นพิมพ์คำสั่ง

rm -rf ~/.pulse

แล้วกดเอนเทอร์

รูปภาพ

จากนั้นให้ล๊อคเอาท์/ล๊อคอินเข้ามาใหม่และทดสอบเสียงจากลำโพงอีกครั้ง

Comments are closed.