ในบางครั้งเราอาจใช้งาน Suriyan แล้วปรับแต่งจนเหมาะกับการใช้งานเป็นเซิร์ฟเวอร์แล้ว แล้วอาจต้องการถอนการใช้งานส่วนกราฟิกออก เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้เร็วขึ้น ซึ่งของกราฟิกใน Suriyan จะถูกควบคุมโดยแพกเกจหนึ่งที่ชื่อว่า ubuntu-desktop เมื่อถอดแพกเกจนี้แล้วก็จะถอดถอนส่วนประกอบในระบบกราฟิกออกไปเช่นกัน วิธีการถอดถอนให้ทำเหมือนการถอดถอนโปรแกรมจากศูนย์ซอฟท์แวร์

รูปภาพ

เมื่อทำการถอดถอนแล้วให้รีสตาร์ทเครื่องเพื่อเข้าสู่ระบบนอนกราฟิก

Comments are closed.