การทำภาพให้เป็นสี ขาวดำ ใน GIMP สามารถทำได้โดยไปที่เมนูภาพ > ระบบสีภาพ > Grayscale

1.ภาพที่เปิดด้วย GIMP

รูปภาพ

2.เปลี่ยนระบบสีภาพเป็น Grayscale

รูปภาพ

3.ภาพกลายเป็นสีขาวดำ

รูปภาพ

Comments are closed.