GIMP รองรับการแลกเปลี่ยนไฟล์กับ Photoshop ได้เป็นอย่างดี โดย GIMP สามารถเปิดไฟล์ psd ของ Photoshop ได้ และโปรแกรม GIMP สามารถสั่ง บันทึกเป็น เพื่อระบุไฟล์เป็น psd เพื่อนำไปเปิดในโปรแกรม Photoshop ได้อีกด้วย

Comments are closed.