คำตอบคือได้ เพราะในขั้นตอนการติดตั้ง Thunderbird ครั้งแรก โปรแกรมจะถามว่าให้นำเข้า mail มาจากไหนหรือไม่ ซึ่งจะรองรับการนำ mail มาจาก Outlook ด้วยเช่นกัน แต่ถ้าหากต้องการจะ import เข้ามาหลังจากนั้น ให้ทำการนำเข้า mail จาก Outlook โดยไปที่

เมนู Tool > import

รูปภาพ

เลือก mail แล้วกด next

รูปภาพ

เลือกว่าจะ import จากไหน แล้วกด next

รูปภาพ

ที่เหลือก็เป็นการใส่ข้อมูลต่างๆของ Outlook

Comments are closed.