การทำ Transition ใน Pitivi จะไม่เหมือนโปรแกรมอื่น ที่จะใช้วิธีเรียก Effect เข้ามาใช้ แต่การทำ Transition ใน Pitivi จะใช้วิธีลดความสว่างภาพ เหมือนการทำเสียงให้เบาลงใน Timeline ของเสียง ซึ่งใช้วิธีเดียวกันเพียงแต่ให้เปลี่ยนไปทำใน Timeline ของภาพเท่านั้นเอง

รูปภาพ

Comments are closed.