การแทรกสัญลักษณ์พิเศษสามารถทำได้โดย

  • ไปที่เมนู Insert เลือก Special Character จะปรากฎหน้าจอดังนี้

รูปภาพ

  • ในส่วนของ Font สามารถเลือกแทรก Character ได้ตามต้องการ จากนั้นกดปุ่ม OK
  • เราสามารถปรับขนาดของ Special Character ได้เหมือนกับการปรับขนาด Font เลือกเมนู Format > Cell ไปที่แท็ป Font แล้วปรับขนาดตามต้องการ

รูปภาพ

Comments are closed.