มีโปรแกรมหนึ่งที่ชื่อ WDT ซึ่งรวมเครื่องมือพัฒนาเว็บ เช่น ตัวช่วยสร้าง CSS ตัวเลือกโค้ดสี HTML ตัวทดสอบมาตรฐานเว็บ โปรแกรมนี้ดาวน์โหลดได้จาก http://gnome-look.org/content/show.php/WDT+-+Web+Developer+Tools?content=129726 โดยเลือกประเภทดาวน์โหลดเป็น Ubuntu สำหรับการติดตั้งโปรแกรม .deb ให้ดูจากหัวข้อ “ดาวน์โหลดโปรแกรมเป็นไฟล์ .deb จะสามารถติดตั้งได้อย่างไร” หลังจากติดตั้งแล้วเรียกใช้ได้โดย

ไปที่เมนู > พัฒนาโปรแกรม > Web Develop Tools

รูปภาพ

ตัวอย่างภาพหน้าจอของโปรแกรม WDT

รูปภาพ

Comments are closed.