มีให้ใช้งาน เช่น โปรแกรมจัดการภาพอย่าง F-Spot ที่มีอยู่ในชุด Suriyan สามารถเรียกใช้งานโดยดับเบิ้ลคลิกที่รูป จะปรากฎหน้าโปรแกรมดังรูป

รูปภาพ

ถ้าต้องการแก้ไขรูปให้ คลิก ไปที่ “แก้ไขรูปภาพ”

รูปภาพ

จะสามารถปรับแต่งรูปในขั้นพื้นฐานได้ เช่น ปรับแสง, Crop รูปเป็นต้น

รูปภาพ

Comments are closed.