มีโปรแกรมปรับแต่งระบบแบบ TweakUI บน Suriyan ชื่อว่า Ubuntu-Tweak สามารถดาวน์โหลดได้ที่

https://launchpad.net/ubuntu-tweak/+download

รูปภาพ

สำหรับการติดตั้ง .deb ให้ดูจากหัวข้อ “ดาวน์โหลดโปรแกรมเป็นไฟล์ .deb จะสามารถติดตั้งได้อย่างไร”

ตัวอย่างภาพหน้าจอของโปรแกรม Ubuntu Tweak

รูปภาพ

Comments are closed.