การแตกไฟล์ .rar ใน Suriyan จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมเสริม ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวมีอยู่แล้วในโปรแกรมศูนย์ซอฟต์แวร์ ชื่อว่า unrar

หลังติดตั้งแล้ว สามารถแตกไฟล์ .rar ได้ด้วยการคลิกขวาเลือก “แตกแฟ้ม”

รูปภาพ

Comments are closed.