หลังจากที่ SIPA ได้ร่วมมือกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา ในการจัดประกวดและเผยแพร่ชุด “13 ฟอนต์แห่งชาติ” ไปแล้ว และได้มีการนำไปใช้อย่างแพร่หลายโดยเฉพาะในส่วนของฟอนต์ TH Sarabun New

จากความแพร่หลายในการใช้งานชุดฟอนต์แห่งชาติ ทาง SIPA และกรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงเล็งเห็นความสำคัญในการแก้ไขข้อกำหนดของสัญญาอนุญาตการใช้งานฟอนต์ให้แพร่หลายยิ่งขึ้นจึงได้ร่วมกันแก้ไขสัญญาอนุญาตให้เป็น GPL2 เพื่อให้สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดและเผยแพร่เพิ่มเติมในช่องทางอื่นได้ โดยในช่วงแรกจะมีเพียง 10 ฟอนต์ที่ได้ปรับปรุงสัญญาอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งทาง SIPA จะดำเนินการประสานงานเพื่อแก้ไขสัญญาอนุญาตของอีก 3 ฟอนต์ที่เหลือ ต่อไป

โดยท่านสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ด้านล่าง

Comments are closed.