ทั้งสองตัวเป็นโปรแกรมจัดการแพกเกจในระบบคำสั่งซึ่งมากับ Suriyan มีลักษณะการใช้งานคล้ายและแตกต่างกันในการป้อนอาร์กิวเม้นท์และออฟชั่นในการใช้งาน

ตัวอย่างเช่น

การติดตั้งโปรแกรม

apt-get install abc
aptitude install abc

การติดตั้งโปรแกรมโดยไม่ต้องรอการตอบตกลงก่อน

apt-get install –force-yes abc
aptitude install -y abc

การถอดถอนโปรแกรม

apt-get purge remove abc
aptitude purge abc

aptitude มีส่วนติดต่อกับผู้ใช้คล้ายๆ กับ synaptic package manager แต่ในแบบ text ซึ่ง apt-get ไม่มี

รูปภาพ

หากต้องการทราบความแตกต่างของคำสั่ง aptitude กับ apt-get สามารถอ่านได้จาก manpage ด้วยคำสั่ง

man aptitude และ man apt

รูปภาพ

ในเบื้องต้นของระบบ linux ทั่วไปรวมไปถึง suriyan จะให้เอกสารการใช้งาน command line มาในระบบอยู่แล้วโดยถ้าเราต้องการรู้ว่า command ใดใช้งานอย่างไร เราสามารถพิมพ์ใน termianl ว่า man แล้วเว้นวรรคและตามด้วยชื่อคำสั่งที่ต้องการคู่มือการใช้งาน เมื่อ enter ระบบจะแจ้งวิธีการใช้งานให้เราทราบ

รูปภาพ

หรือไม่เช่นนั้นอาจจะหา manual จาก internet ก็มีให้เลือก download มากมาย เช่น เอกสารจาก linux documenttation project
http://www.tldp.org/guides.html ก็สามารถ download มาอ่านเพื่อฝึกฝนทักษะการใช้งาน command line ได้

รูปภาพ

บางสำนักงานต้องการจำกัดสิทธิ์ของผู้ใช้ เช่น ไม่ให้ใช้ flash drive เพื่อกันการคัดลอกข้อมูลไปสู่ภายนอก หรือไม่ให้อ่าน CD-ROM เป็นต้น การจำกัดสิทธิ์ผู้ใช้ต้องทำโดยผู้ดูแลระบบโดย

ไปที่เมนู > ระบบ > ดูแลระบบ > ผู้ใช้และกลุ่มผู้ใช้

รูปภาพ

  • ให้เลือกผู้ใช้ที่ต้องการจำกัดสิทธิ์ จากนั้นกดปุ่ม “Advanced Settings”
  • ในแทป “อภิสิทธิ์ผู้ใช้” ให้กำหนดอุปกรณ์ที่ต้องการหรือไม่ต้องการให้ผู้ใช้ใช้
  • จากนั้นให้กดปุ่ม “ตกลง”​ เพื่อยอมรับการเปลี่ยนแปลง

รูปภาพ

โปรแกรม AutoCAD ไม่มีเวอร์ชั่นสำหรับระบบปฏิบัติการ Suriyan โดยตรง แต่คุณสามารถเขียนแบบด้วยไฟล์สำหรับแลกเปลี่ยนของ AutoCAD ได้ (นามสกุล .dxf) ด้วยโปรแกรม Qcad ซึ่งเราสามารถใช้เขียนและแลกเปลี่ยนไฟล์กับ AutoCAD ได้ทันที โปรแกรม Qcad สามารถติดตั้งได้ผ่านทาง ศูนย์ซอฟต์แวร์ Suriyan

การเรียกใช้โปรแกรม Qcad หลังจากติดตั้งแล้วให้กดปุ่ม Alt+F2 เพื่อเรียกกล่องรันคำสั่งแล้วพิมพ์ qcad แล้วกดปุ่มเรียกใช้

รูปภาพ

ตัวอย่างภาพหน้าจอของโปรแกรม

รูปภาพ

โปรแกรม Visual Basic ไม่สามารถติดตั้งและทำงานบน Suriyan ได้โดยตรง แต่จะมีโปรแกรมทดแทนซึ่งมีความสามารถและการใช้งานที่เทียบเคียงได้กับ Visual Basic ชื่อโปรแกรมว่า Gambas สามารถสั่งติดตั้งผ่านโปรแกรมศูนย์ซอฟต์แวร์ได้ทันที

หลังจากติดตั้งแล้ว สามารถเรียกใช้งานโปรแกรมได้ ดังนี้

ไปที่เมนู > พัฒนาโปรแกรม > Gambas2 เพื่อเรียกโปรแกรมขึ้นมาทำงาน

รูปภาพ

ตัวอย่างภาพหน้าจอของโปรแกรม

รูปภาพ

Suriyan มาพร้อมกับโปรแกรม OpenOffice.org ซึ่งเป็นตัวเดียวกับโปรแกรม opensource ในชุด Chantra สามารถอ่านรายละเอียดการใช้งานเพิ่มเติมได้จาก http://chantra.in.th

ขั้นตอนการเรียกใช้ชุดโปรแกรมสำนักงาน

ไปที่เมนู > สำนักงาน > เลือกโปรแกรมสำนักงานที่ต้องการเรียกใช้งานจากเมนูย่อย

รูปภาพ

มีให้ใช้งาน เช่น โปรแกรมจัดการภาพอย่าง F-Spot ที่มีอยู่ในชุด Suriyan สามารถเรียกใช้งานโดยดับเบิ้ลคลิกที่รูป จะปรากฎหน้าโปรแกรมดังรูป

รูปภาพ

ถ้าต้องการแก้ไขรูปให้ คลิก ไปที่ “แก้ไขรูปภาพ”

รูปภาพ

จะสามารถปรับแต่งรูปในขั้นพื้นฐานได้ เช่น ปรับแสง, Crop รูปเป็นต้น

รูปภาพ

Suriyan มาพร้อมกับโปรแกรม Empathy ซึ่งมีความสามารถที่จะคุยกับระบบต่างๆ ได้พร้อมกัน เช่น MSN, AIM, Facebook, Jabber/XMPP, Google Talk สามารถเรียกใช้งานหลังจากติดตั้งโดย

ไปที่เมนู > อินเทอร์เน็ต > ลูกข่ายข้อความด่วน Empathy

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

มี โปรแกรม Arista ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้แปลงไฟล์มีเดียให้เป็นฟอร์แมตต่างๆ ที่สามารถใช้กับอุปกรณ์แต่ละประเภทได้ด้วย เช่น iPod, CD/DVD หรือ Handbrake ที่สามารถแปลงไฟล์ที่มาจาก Bluray ให้เป็นไฟล์ที่เก็บไว้ใช้บนคอมพิวเตอร์หรือสื่ออื่นๆ ด้วยคุณภาพแบบ H.264 ติดตั้งโปรแกรมได้จากศูนย์ซอฟท์แวร์แล้วเรียกใช้งานหลังจากติดตั้งโดย

ไปที่เมนู > เสียงและวิดีโอ > Arista

รูปภาพ

ตัวอย่างภาพหน้าจอของโปรแกรม Arista

รูปภาพ