ครั้งที่แล้วพาเล่น Digital Temperature Sensor DHT22 กับ Raspberry Pi เราสามารถอ่านค่า Temperature และ Humidity ออกมาได้ แต่ถ้าจะให้สนุกต้องเก็บข้อมูลและเอาไปใช้งานต่อได้ซึ่งก็มีอยู่หลายวิธี เช่น เก็บข้อมูลลงฐานข้อมูล เก็บข้อมูลลงไฟล์ เป็นต้น เนื่องจากเคย blog เรื่อง Xively กับ Arduino ไปแล้ว ครั้งนี้ขอไม่ blog เรื่องนี้กับ Raspberry Pi ก็แล้วกันครับ แต่จะขอใช้ REST API ที่สร้างจาก StrongLoop แทนที่ blog ไปครั้งที่แล้ว ลองไปหาอ่านกันได้

REST Client บน PyPi ไม่ใช่เรื่องยาก ขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกที่จะใช้ Python Module ไหนมากกว่า ซึ่งก็มีอยู่หลายตัวให้เลือกใช้ ดังนี้


Continue reading

Git Repository เปรียบเสมือน directory หรือโฟลเดอร์ที่ทำงานร่วมกับ Git โดย Git Repository จะเก็บประวัติทั้งหมด และสามารถ Track เวอร์ชันได้

วิธีการสร้าง Git Repository ทำได้ด้วยคำสั่ง

$ git init <directory>

ผลลัพธ์คือจะสร้าง directory ใหม่ขึ้นมา

Git Repository สามารถสร้างได้อีกวิธีหนึ่งคือคำสั่ง

$ git init --bare <directory>


Continue reading

มิตรสหานท่านนึงแนะนำ StrongLoop มาให้เล่น เพราะเห็นทำงานซ้ำซากอย่างการเขียน RESI API บน Node.JS เป็นงานที่น่าเบื่อ ยิ่งทำบ่อยๆ อยู่แล้วก็ยิ่งจะต้องมีเครื่องมือเพื่อลดขั้นตอนการทำซ้ำซ้อนและข้ามไปทำในส่วนที่ต้องทำจริงๆ ได้เลย ถ้าใช้ Router ใน Express JS แล้วมาเขียนโค้ดในแต่ละ HTTP Request เอาเอง จะเข้าใจดีว่าเสียเวลาทำไปทำไม Strong Loop ออกแบบมาเพื่อลดขั้นตอนเหล่านี้ นอกจากขึ้นโครง REST API ได้เร็วแล้วยังมีเครื่องมือช่วยในการจัดการ Data Source ที่ REST API ของเราจะเชื่อมต่อไปด้วย เช่น Database Server, REST Server อื่น หรือแม่กระทั่งการทดสอบง่ายผ่าน DB Memory โดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับ Data Source จริงๆ และเครื่องมือช่วยให้ชีวิตคุณสะดวกสบายมากขึ้นอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น explorer, monitor, deploy, mobile service api และอื่นๆ อีกมากมาย สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมก็เข้าไปดูกันที่เว็บ StrongLoop กันได้

เพื่อความเข้าใจมาทดลองกันเลย การติดตั้งและใช้งาน StrongLoop ต้องติดตั้ง Node.JS ให้เรียบร้อยก่อน จากนั้นก็มาติดตั้ง StrongLoop โดยใช้ Node Package Manager กันได้เลยดังนี้

sudo npm install -g strongloop

เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อย ใช้คำสั่ง slc เพื่อสร้าง REST API กันดังนี้

mkdir loopback-example

cd loopback-example

slc loopback

รอจนกระทั่งดาวน์โหลด module ที่ต้องใช้จนเสร็จ


Continue reading

การทำ Distributed Replicated Volume นั้นเหมาะสำหรับการ Scale Storage ที่ง่ายและมีการ Replicate ไว้เผื่อในกรณีที่ไฟล์มีปัญหาเราจะได้มีอีก 1 หรือหลาย copy เก็บไว้ด้วย

ก่อนอื่นให้ติดตั้ง GlusterFS กันก่อนโดยหากใครติดตั้งเรียบร้อยแล้วสามารถข้ามไปในส่วนของการทำ Distributed Replicated ได้เลย GlusterFS เป็น Clustered File System ดังนั้นการติดตั้งเราจะต้องติดตั้ง GlusterFS ลงบน Ubuntu Server ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไป ซึ่งในกรณีการทำ Distributed Replicated นั้นจำเป็นที่จะต้องมี Server ตั้งแต่ 4 เครื่องขึ้นไป โดยการติดตั้ง GlusterFS บน Ubuntu 14.04 Server นั้นสามารถทำได้โดยติดตั้งผ่าน package manager ได้ทันที การติดตั้ง GlusterFS นั้นสามารถทำได้ง่ายๆ โดยการติดตั้งผ่าน package manager แต่ก่อนที่จะลงมือติดตั้ง GlusterFS มาดูโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องใช้กันก่อน โดยเรามีเครื่อง Ubuntu Server 4 เครื่อง ดังนี้

 • node1 มี IP Address เป็น 192.168.1.100
 • node2 มี IP Address เป็น 192.168.1.101
 • node3 มี IP Address เป็น 192.168.1.102
 • node4 มี IP Address เป็น 192.168.1.103

ให้ติดตั้ง Gluster Server ทั้ง 4 เครื่องด้วยคำสั่งซึ่งสามารถทำได้ดังนี้

sudo apt-get install glusterfs-server


Continue reading

Striped Volume นั้นจะช่วยให้เราสามารถ Access File ได้เร็วขึ้นโดยเมื่อมีการสร้างไฟล์บน Gluster แล้วไฟล์จะถูก Strip ออกเป็นหลายๆ ส่วนแล้วโยนเข้าไปในแต่ละ Brick ดังนั้นการ Access File จะมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะไฟล์ใหญ่ๆ

ก่อนอื่นให้ติดตั้ง GlusterFS กันก่อนโดยหากใครติดตั้งเรียบร้อยแล้วสามารถข้ามไปในส่วนของ Striped Volume ได้เลย GlusterFS เป็น Clustered File System ดังนั้นการติดตั้งเราจะต้องติดตั้ง GlusterFS ลงบน Ubuntu Server ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไป โดยการติดตั้ง GlusterFS บน Ubuntu 14.04 Server นั้นสามารถทำได้โดยติดตั้งผ่าน package manager ได้ทันที การติดตั้ง GlusterFS นั้นสามารถทำได้ง่ายๆ โดยการติดตั้งผ่าน package manager แต่ก่อนที่จะลงมือติดตั้ง GlusterFS มาดูโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องใช้กันก่อน โดยเรามีเครื่อง Ubuntu Server 2 เครื่อง ดังนี้

 • node1 มี IP Address เป็น 192.168.1.100
 • node2 มี IP Address เป็น 192.168.1.101

ให้ติดตั้ง Gluster Server ทั้ง 2 เครื่องด้วยคำสั่งซึ่งสามารถทำได้ดังนี้

sudo apt-get install glusterfs-server


Continue reading

Replicated Volume ของ GlusterFS นั้น Concept ก็เหมือนกับการ Replicate ทั่วๆ ไปคือเมื่อมี Content วางอยู่ใน node ใด node หนึ่งให้ทำการ copy ไปเก็บไว้อีก node หนึ่งอัติโนมัติ

ก่อนอื่นให้ติดตั้ง GlusterFS กันก่อนโดยหากใครติดตั้งเรียบร้อยแล้วสามารถข้ามไปในส่วนของ Replicated Volume ได้เลย GlusterFS เป็น Clustered File System ดังนั้นการติดตั้งเราจะต้องติดตั้ง GlusterFS ลงบน Ubuntu Server ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไป โดยการติดตั้ง GlusterFS บน Ubuntu 14.04 Server นั้นสามารถทำได้โดยติดตั้งผ่าน package manager ได้ทันที การติดตั้ง GlusterFS นั้นสามารถทำได้ง่ายๆ โดยการติดตั้งผ่าน package manager แต่ก่อนที่จะลงมือติดตั้ง GlusterFS มาดูโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องใช้กันก่อน โดยเรามีเครื่อง Ubuntu Server 2 เครื่อง ดังนี้

 • node1 มี IP Address เป็น 192.168.1.100
 • node2 มี IP Address เป็น 192.168.1.101

ให้ติดตั้ง Gluster Server ทั้ง 2 เครื่องด้วยคำสั่งซึ่งสามารถทำได้ดังนี้

sudo apt-get install glusterfs-server


Continue reading

Distributed แปลตรงตัวคือ “แจกจ่าย” สำหรับ Distributed Volume ของ GlusterFS นั้นคือการแจกจ่ายไฟล์ไปยังแต่ละ Brick (Server) นั่นเอง โดยจุดประสงค์ของการทำ Distributed Volume นั้นคือการทำ Horizontal Scaling และ Distibuted ข้อมูลออก ทำให้ได้พื้นที่ของการเก็บข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้น เพียงแค่เพิ่ม Brick (Server)  นั่นเอง

ก่อนอื่นให้ติดตั้ง GlusterFS กันก่อนโดยหากใครติดตั้งเรียบร้อยแล้วสามารถข้ามไปในส่วนของ Distributed Volume ได้เลย  GlusterFS เป็น Clustered File System ดังนั้นการติดตั้งเราจะต้องติดตั้ง GlusterFS ลงบน OS ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไป การติดตั้ง GlusterFS โดยใช้ Ubuntu 14.04 Server นั้นสามารถทำได้ง่ายๆ โดยการติดตั้งผ่าน package manager แต่ก่อนที่จะลงมือติดตั้ง GlusterFS มาดูโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องใช้กันก่อน โดยเรามีเครื่อง Ubuntu Server 2 เครื่อง ดังนี้

 • node1 มี IP Address เป็น 192.168.1.100
 • node2 มี IP Address เป็น 192.168.1.101

ให้ติดตั้ง Gluster Server ทั้ง 2 เครื่องด้วยคำสั่ง

sudo apt-get install glusterfs-server


Continue reading

GlusterFS กล่าวสั้นๆ คือ Clustered File System (เอา File System ของหลายๆ เครื่องมา Cluster รวมกัน) โดยสามารถ Access ได้หลาย Protocol ด้วยกันเช่น

 1. Gluster Native
 2. NFS
 3. CIFS

ทั้งนี้ GlusterFS ยังสามารถทำ Distributed, Striped หรือ Replicated ได้อีกด้วย ซึ่งเราจะมาติดตั้ง GlusterFS กันบน Ubuntu 14.04 Server กันดูครับ


Continue reading

Git เป็นเทคโนโลยีที่จะช่วยในการจัดการซอร์สโค้ด (SCM : Source Code Management) รวมไปถึงช่วยควบคุมการแก้ไข (Distributed Revision Control) พูดง่ายๆ คือ Git เป็นสิ่งที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักพัฒนาในการจัดการซอร์สโค้ด แก้ไข และสามารถย้อนกลับไปยังเวอร์ชันที่ก่อนหน้าได้

ที่กล่าวมาเป็นเพียงความสามารถเพียงส่วนหนึ่งของ Git เท่านั้น ในรายละเอียดแล้ว Git มาอะไรที่น่าสนใจ และเป็นเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาที่จะขาดไม่ได้ แต่ก่อนจะลงรายละเอียดอื่นๆ เรามาเรียนรู้ข้อมูลเบื้องต้นก่อนว่า ถ้าเราจะเริ่มใช้ Git มีอะไรบ้างที่เราต้องเรียนรู้

การติดตั้ง Git บน Linux ทำได้ง่ายๆ สำหรับ Fedora เพียงแค่ใช้คำสั่ง yum

$ yum install git

หรือใช้คำสั่ง apt-get กรณีเป็น Debian-based

$ apt-get install git


Continue reading

Android 4.3+ มีความสามารถด้าน Debugging เพิ่มขึ้นมาคือ ADB Over Network หรือเรียกง่ายๆ ว่า Wifi Debugging หลักการคือคุณสามารถใช้ ADB ได้ทั้งแบบมีสายและไร้สาย ถ้ามี USB Hub เยอะหน่อยก็จะสะดวก แต่ถ้าไม่มีก็สามารถ Debug ผ่าน Wifi ได้ วิธีการง่ายๆ มีดังนี้

อันดับแรกต้องอยู่ในเครือข่ายเดียวกันเสียก่อน ดู IP Address อยู่ในวงเดียวกัน


Continue reading