2nd Cloud OpenStack-Container Conference and Workshop 2016 จัดโดยThaiOpenStack Foundation ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (ETDA) และ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) (EGA) โดยงานจะกล่าวถึง Cloud Open Source Software ระดับโลกอย่าง OpenStack และ Container Software อย่าง Docker & Kubernetes งาน 2nd Cloud OpenStack-Container Conference and Workshop 2016 จะจัดขึ้นในวันที่ 22-23 กันยายนนี้ ณ อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/2ndcloud804

Comments are closed.