สามารถบีบอัดไฟล์ที่มีขนาดใหญ่มากได้ถึง 16,000,000,000 GB หรือ 16 exabyte

Comments are closed.