ใน Alfresco Share นั้น ตามค่า Default แล้ว User ทุกคนสามารถ สร้าง Site ได้ ซึ่งในบางครั้ง เราต้องการจำกัดสิทธิ์ในการสร้าง เช่น อนุญาตให้ บางกลุ่มหรือบางคน มีสิทธิ์ในการสร้าง Site ได้เท่านั้น โดยเราสามารถทำได้ง่ายๆ ได้ 2 วิธี คือ

วิธีแรกนะครับ ทำการกำหนด Permission ให้กับ Folder “Site” โดยการสร้างกลุ่ม หรือ User ที่ต้องการให้มีสิทธิ์สร้าง Site ไว้ จากนั้น เข้าไป Set Permission ที่ Folder “Site” ดังรูป

2


Continue reading

Sandstorm เป็นเครื่องมือที่ช่วยจัดติดตั้งโปรแกรมต่างๆอาทิเช่น WordPress, GitLab, MediaWiki, Apache Wave, and RoundCube webmail ลงในเครื่อง Server โดยที่สามารถจัดการผ่านทางเว็บเบราเซอร์ได้โดยง่าย สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://sandstorm.io/

ติดตั้ง curl และดาวน์โหลด Sandstorm ด้วยคำสั่ง

sudo apt-get install curl

curl https://install.sandstorm.io | bash


Continue reading

ในการใช้งาน Alfresco นั้น จะพบว่ามีการส่ง Email จากระบบอยู่หลายจังหวะด้วยกัน เช่นการส่ง Workflow ที่มีการ Assign มาถึงเรา หรืออย่างเช่น Email Activity ต่างๆ ใน Alfresco Share เป็นต้น ซึ่งเมื่อ Install alfresco เสร็จเรียบร้อยแล้ว เราจำเป็นที่จะต้องทำการ Set Email Configuration
เริ่มเลยนะครับ เข้าไปแก้ไขที่ไฟล์ alfresco-global.properties เพิ่ม Config ดังรูปด้านล่างนะครับ ในที่นี้ผมใช้ SMTP ของ Google นะครับ ถ้า องค์กรไหนมี mail server อาจจะใช้ Config ของบริษัทตัวเองได้นะครับ

1

ทำการ Set Email ของ User แต่ละคนนะครับ ดังรูป

2


Continue reading

Sphinx เป็นโปรแกรมที่มีหน้าที่ในการค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลากหลายชนิดเช่น SQL databases, plain text files, HTML files, mailboxes เป็นต้น สามารถอ่านข้อมูลความสามารถเพิ่มเติมได้ที่ http://sphinxsearch.com/

ติดตั้ง MySQL ด้วยคำสั่ง

sudo apt-get update

sudo apt-get install mysql-server

ติดตั้ง Sphinx ด้วยคำสั่ง

sudo apt-get install sphinxsearch


Continue reading

สำหรับ Alfresco Share นั้น เราสามารถทำการเปลี่ยน Theme ได้ โดยการ คลิกที่ More… จากนั้นเลือก Application ตามรูป

1

ทำการเปลี่ยน Theme เป็น Yellow Theme จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Apply

2


Continue reading

เมื่อต้องการถอนการติดตั้ง Zimbra mail server นั้นสามารถทำได้โดย เข้าระบบด้วย zimbra user

su - zimbra

จากนั้นหยุดการทำงานของ zimbra services ด้วย

zmcontrol stop

เรียบร้อยแล้วใช้คำสั่ง exit ออกจาก zimbra user (ออกมาจะเป็น root)

null


Continue reading

ใน Alfresco Share มักจะมี Requirement ในการเปลี่ยน Logo ให้เป็นของบริษัทของเรานะครับ ซึ่งจะมีอยู่ 2 ที่ด้วยกันนะครับ คือในหน้า Login และหน้า Application ของ Alfresco Share นะครับ (การเปลี่ยน logo ในหน้า Application ดูได้ในเรื่อง Customize Theme ใน Alfresco Share นะครับ)
มาเปลี่ยน Logo ในหน้า Login กันก่อนเลยนะครับ โดยในหน้า Login ปกติจะเป็น Logo ของ Alfresco ดังรูปนะครับ

1

ไฟล์ที่ใช้ในการกำหนด Path ของรูปภาพ คือ login.css ซึ่งจะอยู่ใน themes ต่างๆ ที่มีอยู่ในระบบนะครับ ในที่นี้ผมแก้ไข ที่ Themes default เปิดไฟล์ login.css ตาม path ด้านล่าง โดยดูที่ .login-logo นะครับ จะเห็นว่า รูปภาพจะโดนเก็บไว้ที่ /images/logo.png นะครับ


Continue reading

ใน Alfresco เราสามารถค้นหาเอกสารได้ 2 รูปแบบ คือ การค้นหาประเภทแรก จะเป็นการค้นหาตาม ชุด Index ของเอกสาร เช่น ในกรณีที่เราออกแบบ ประเภทของเอกสารใบสั่งซื้อ เราอาจจะออกแบบชุด Index ได้แก่ Po Number, Supplier Name, Project Name, … ซึ่งทำให้เราสามารถค้นหาเอกสาร ได้ตามประเภทของเอกสาร รวมถึงสามารถค้นหาได้ตาม ชุด Index ของเอกสารได้อีกด้วย ตามรูปด้านล่าง

1

การค้นหาประเภทที่สอง จะเป็นการค้นหาในเนื้อของเอกสาร หรือที่เราเรียกว่า Full Text Search ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเรา Upload เอกสารเข้าไปเก็บใน Alfresco เป็นไฟล์ PDF ซึ่งภายในเอกสารประกอบด้วยเนื้อหาจำนวน 200 หน้า เราสามารถทำการค้นหาข้อความในเนื้อหาของเอกสารนั้นๆ ได้ สำหรับในบทนี้ ผมจะอธิบายเกี่ยวกับการค้นหาเอกสาร ในลักษณะของ Full Text Searchครับ

2


Continue reading

Docker ถูกประยุกต์ใช้งานในหลายรูปแบบไม่เพียงแต่เป็น Service Container เท่านั้น แต่ยังถูกใช้เป็น Container สำหรับ Command Line ด้วย ยกตัวอย่างเช่น tutum-cli ที่รวมเอาคำสั่งที่ต้องใช้ใน tutum รวมเอาไว้ใน container เพื่อความสะดวกในการใช้งาน เวลาใช้งานก็สร้าง alias ของคำสั่ง เชื่อมกับ docker run อีกทีซึ่งดูแล้วอาจจะดูแปลกๆ แต่ก็สามารถทำได้ และใช้งานได้ดีเลยทีเดียว

ครั้งนี้เราจะมาลองสร้าง Container CLI กันดูบ้าง แต่ให้ดูเท่ต้องเป็น CLI ที่เข้าใช้งานได้จากหน้าเว็บและเรียกใช้คำสั่งที่เราต้องการได้ด้วย เราจะใช้ image ตั้งต้นของ CenturyLink ชื่อ wetty-cli มาสร้าง image กัน เริ่มจากสร้าง Dockerfile กันก่อนดังนี้

จากนั้นสั่ง build ดังนี้

docker build -t openstack-cli


Continue reading

CloudMQTT เป็นบริการ MQTT Service บน Cloud Service อีกทีซึ่งใช้ AWS เป็น infra ข้างหลังบ้าน คุณสามารถเลือก plan การใช้งานได้ ซึ่งจะแบ่งตามคุณสมบัติต่างๆ เช่น จำนวน connection แบนด์วิทในการส่งข้อมูลเป็นต้น CloudMQTT แตกต่างจาก IoT Platform ตัวอื่นอีกอย่างก็คือ ผู้ใช้จะต้องกำหนด Plan ที่ต้องการใช้จากนั้น ระบบจะไปสร้าง EC2 Instance พร้อม MQTT Service ซึ่งแยกตามผู้ใช้อย่างชัดเจน สำหรับ Free Plan คงใช้งาน Instance ร่วมกัน


Continue reading