ทีม Fedora Designer เริ่มทะยอยออก release ภาพพื้นหลังและภาพแบนเนอร์ที่จะใช้ใน Fedora 12 Alpha ซึ่งในส่วนภาพพื้นหลังได้มีการคัดเลือกกันแล้วซึ่งมี 3 แบบ แต่ยังไม่ทราบว่าภาพภาพพื้นหลังใดจะได้เข้าไปใช้ในการแสดงผลใน Fedora 12 Alpha release เห็นใน Rawhide มีไฟล์สำหรับติดตั้งภาพพื้นหลังของ Fedora 12 กันแล้วซึ่งคงจะอยู่ในช่วงเตรียมการ แต่งานออกแบบสำหรับ Fedora 12 ก็ยังไม่รูปร่างที่ชัดเจนแต่แนวคิดและแนวทางการออกแบบนั้นสรุปได้แล้ว คือใช้ศิลปะแบบบาเซนไทน์ ภาพโมเสก วันนี้เอาภาพพื้นหลังและภาพแบนเนอร์มาให้ดูครับ

Wallpaper-mosaico6

Fedora12_mosaic-glow_mo

Fedora-wall-jayme-VII

Wallpaper_freedom

Wallpaper_4horses

Pruebas-f12-1

Wallpaper_4flowers

Mos_bird

roman-banner

g13103-4

g6567-7

ติดตามความเคลื่อนไหวของ Fedora 12 Artwork ได้ที่ https://fedoraproject.org/wiki/F12_Artwork อ้อเกือบลืม package สำหรับใช้ภาพพื้นหลังconstantine-backgrounds-11.90.1-1.fc12.noarch.rpm  และ constantine-backgrounds-extras-11.90.1-1.fc12.noarch.rpm

 

Comments are closed.